Постричь ногти у подолога: сколько стоит и кому нужна услуга

Propodo опросил мастеров, чтобы узнать, есть ли у них в прайсе услуга «стрижка ногтей», сколько стоит такая процедура и сколько времени на нее отводится *(украинская версия статьи чуть ниже).

И вот что выяснил:

88% имеют в прайсе такую услугу

У 12% такого предложения нет.

Из тех, у кого сейчас такой услуги нет, 40% планируют ее ввести.

Оставшиеся 60% не собираются этого делать.

Категории клиентов, у которых востребована такая услуга:

мужчины («Ой, подстригите мне, иначе я опять себе что- то не то отрежу»)

пожилые люди, которые физически не могут дотянуться до ступней, плохо видят или не могут удержать инструмент

дети и подростки

Как формируется цена

У большинства опрошенных специалистов цена составляет половину стоимости процедуры. Но есть и те, кто закладывает больше. Виктория Ломман (Нидерланды) так поясняет свою позицию: «Набор инструментов все равно вскрывается, уборка и дезинфекция места тоже равна обычной процедуре, время на администрацию, усаживание клиента — как обычно. Планирование такой укороченной процедуры тоже невыгодно. Так что цена должна быть больше половины процедуры».

Маргарита Санжаровская тоже выставляет цену повыше: «Такая услуга у меня называется обработкой пальцев. Чаще всего провожу процедуру подросткам, не все могут правильно убрать уголки ногтя, но пятки у них в порядке. Цену ставлю чуть больше от половины стоимости аппаратного педикюра, времени трачу прилично, использую одноразовые колпачки, перчатки, крафт-пакет и прочее необходимое».

Сколько времени закладывать на процедуру

Анна Крамаренко отводит на нее 30-45 минут: приветствие, работа, если клиенты — пожилые люди, чуть больше общения на разные темы, затем уборка и подготовка к следующему клиенту.

Татьяна так сформулировала свою позицию: «Предлагаю эту услугу для подростков и детей, которым исправила вросшие ногти, чтобы научить и не допустить дальнейших врастаний. 10-15 минут, все счастливы и благодарны. Оцениваю время, затраченное на процедуру, беру 100 гривен за 10 минут работы».


Propodo опитав майстрів, щоб дізнатися, чи є в їхньому прайсі послуга «стрижка нігтів». І ось що з’ясував:

88% мають таку послугу

У 12% такої пропозиції немає.

40% з тих, у кого зараз такої послуги немає, планують її запровадити.

60% не збираються цього робити.

Категорії клієнтів,  яким потрібна така послуга:

чоловіки («Ой, підстрижіть мені, інакше я знову собі щось не те відріжу»)

літні люди, які фізично не можуть дотягнутися до ступень, погано бачать або не можуть утримати інструмент

діти і підлітки

Як формується ціна

У більшості опитаних фахівців ціна становить половину вартості процедури. Але є і ті, хто закладає більше. Вікторія Ломман (Нідерланди) так пояснює свою позицію: «Набір інструментів все одно розкривається, прибирання та дезінфекція місця такі ж, як при звичайній процедурі, час на адміністрацію, зустріч клієнта — як зазвичай. Планування укороченої процедури теж невигідне. Тож ціна має бути більшою, ніж за половину процедури».

Маргарита Санжаровська теж виставляє ціну вище: «Така послуга у мене називається обробкою пальців. Найчастіше проводжу підліткам, не всі можуть правильно прибрати куточки нігтя, але п’яти у них в порядку.

Ціну ставлю трохи більше від половини вартості апаратного педикюру, часу витрачаю пристойно, використовую одноразові ковпачки, рукавички, крафт-пакет і інше необхідне».

Скільки часу закладати на процедуру

Анна Крамаренко відводить на неї 30-45 мінут: вітання, робота, якщо клієнти — люди похилого віку, то трохи більше спілкування на різні теми, потім прибирання та підготовка до наступного клієнта.

Тетяна так сформулювала свою позицію: «Пропоную цю послугу для підлітків і дітей, яким виправила врослі нігті, щоб навчити і не допустити подальших вростань. 10-15 хвилин, всі щасливі і вдячні. Оцінюю час, витрачений на процедуру, беру 100 гривень за 10 хвилин роботи».

Метки: